Vision og formål

Vores vision og formål er at tilvejebringe hjælpemidler til ældre, gangbesværede, handicappede, tilskadekomne og personer der skal hjælpes til mobilitet efter sygdom. Alt således den enkelte person oplever en større frihedsgrad, værdighed og bliver mere selvhjulpen.

Hjælpemidlerne er:

Pegasus har et specialværksted, hvor hjælpemidlerne i en vis grad kan tilrettes til særlige handicap og behov. Iltflaske-, stokke- og rollatorholder er standard tilbehør, som problemfrit kan monteres.

El-scootere, kabinescootere og el-kørestole markedsført af Pegasus, er CE mærkede og er omfattet af reglerne for medicinsk udstyr. Lægemiddelstyrelsen er den ansvarlige myndighed, hvor Pegasus er lovmæssigt registreret. Enkelte typer af kabinescootere er EU typegodkendte og hører under forordning 168/2013, hvor Færdselsstyrelsen er den ansvarlige myndighed.

Bæredygtighed er vigtigt for Pegasus

Vores leverandører er nøje udvalgte, og deres produkter har en lang levetid. De kan efterfølgende indgå i samfundets recirkulering af materialer. Pegasus har en stor afdeling, hvor brugte hjælpemidler bliver bragt i en stand, så de kan fortsætte deres virke for nye brugere. Se vores udvalg af brugte el-scootere her.

Scroll til toppen