Færdselsregler og kørekort

Når du skal ud i trafikken på enten din el scooter, kabinescooter eller el-kørestol så er der en række regler du skal iagttage i henhold til Færdselsstyrelsen regler og love.

El-scooteren går ind under Cykeldirektivet. Det betyder at du skal kører på cykelstien, hvis der er en sådan. Er der ikke nogen cykelsti, skal du kører på vejbanen og holde dig inde i højre side. Når du skal svinge til venstre, skal du opføre dig som cykellisterne. Du må ikke svinge ind i krydset som bilister.

Når du kører el-scooter må du to ting som cykellisterne ikke må. Du må kører på fortovet og i gågader. Når du gør dette, skal du udvise særligt hensyn til de gående og du må ikke kører stærkere end en rask person kan gå. Det vil sige 5 til 6 km/t. Der er ikke noget lovkrav om sikkerhedssele eller sikkerhedshjelm. Din indboforsikring vil være dækkende for forsikringsforhold.
Du skal ikke have kørekort til el-scooter.

El-kørestolen er et dissideret handicaphjælpemiddel styret med joystik. Der vil du ikke kører over 6 til 7 km/t. Hvilket gør, at du skal køre på fortovet og du må gerne køre i gågader og alle andre steder hvor folk ellers befærder sig. Skal du ud på vejbanen skal du være særlig agtpågivende for øvrig trafik. Der er ikke noget lovkrav om sikkerhedssele eller sikkerhedshjelm. Din indboforsikring vil være dækkende for forsikringsforhold. Du skal ikke have kørekort til elkørestol.

Kabinescooteren kan dels op i to typer med forskellige regler. Dem der kører 15 km/t og dem der kører 30 km/t. For begges vedkommende skal du kører på cykelstien. Hvis du fylder for meget på cykelstien og er til gene for cyklisterne, så skal du køre på vejbanen hvor du skal køre inders til højre.

Når du kører i en kabinescooter der kører 15 km/t må du godt nødtørftigt køre på fortovet men ikke med en hastighed over 5 til 6 km/t. Det er dog ikke så velanset, da en kabinescooter fylder mere end en almindelig elscooter. Der er ikke noget lovkrav om sikkerhedssele eller sikkerhedshjelm. Din indboforsikring vil være dækkende for forsikringsforhold. Du skal ikke have kørekort til kabinescooter med max hastighed på 15 km/t.

Kører du en kabinescooter med 30 km/t så gælder samme regler som for dem der kører 15 km/t med undtagelse af, at du skal have en selvstændig ansvarsforsikring og knallertkørekort. Knallertkørekort kan du få udstedt uden prøve af nogen art. Blot skal du være født før den 19. januar år 2013. Kørekort kan bestilles hos Borgerservice i din kommune. Du kan læse mere om forsikring her.

Husk, at du skal have lys på dit køretøj når du kører i trafikken i lygtetændingstiden.

Du kan læse mere uddybende om færdsel, regler og kørekort i nedenstående links:

Motordrevende køretøjer:
https://fstyr.dk/da/Krav-til-koeretoejer/Regler-for-koeretoejer/Motordrevne-koerestole


Regler om kørekort:
https://fstyr.dk/da/Regler-om-koerekort/Ansoegning-om-koerekort#knallertkoerekort


Borgerservice:
https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Koerekort/Knallertbevis

Scroll til toppen